ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Πιστοποίηση Πληροφορικής

Η πιστοποίηση  Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί ένα Υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του. Η Πλέγμα Εκπαιδευτική παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών Basic I.T. (Standard) ή Cambridge International Diploma in IT skills.

Περισσότερες Πληροφορίες