Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Η Εταιρεία

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

➛ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

➛ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

➛ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

➛ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

➛ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➛ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

➛ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕ­ΥΣΗ ­ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα ενώ ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

Εταιρικός Στόχος

“Να παρέχει ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.”

Στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, η θέληση μιας επιχείρησης να δεχτεί και να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και να αναπτύξει τις ανταγωνιστικές στρατηγικές καθορίζει τη μελλοντική επιτυχία του. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της PLEGMA βοηθούν τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε αλλαγή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της PLEGMA παρέχουν στα άτομα τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να αποκριθούν στο εργασιακό περιβάλλον σήμερα και να εκμεταλλευθούν τις μελλοντικές ευκαιρίες.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα της PLEGMA σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών απαιτήσεων καθώς επίσης και να επιτύχουν τα ποσοτικά προσδιορισμένα αποτελέσματα στη βελτίωση της γνώσης, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης PLEGMA απασχολεί ένα ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό και εκατοντάδες επιστημονικών συνεργατών και εκπαιδευτών. Διαθέτουν μακροχρόνια επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς όπως στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

­Αναπτύσσουν, οργανώνουν, εφαρμόζουν, διαχειρίζονται και αξιολογούν τις δραστηριότητες σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την κατάρτιση, την είσοδο στην αγορά εργασίας, τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας, τον καθορισμό και την ανάπτυξη της επαγγελματικής συμπεριφοράς, του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιολόγηση.