Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανέργων και Εργαζόμενων

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 50.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 200 και 80 ωρών αντίστοιχα.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος.
 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – green skills.”

Η δομή μας βρίσκεται στα Πατήσια κοντά στον σταθμό του Αγίου Ελευθέριου

  • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ή άνεργοι, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοίτους έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)
  • Όσοι δεν συμμετείχαν στην Α φάση του προγράμματος εργαζομένων ή στον Α ή Β κύκλο ανέργων.

H παρακολούθηση  θα πραγματοποιηθεί και με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας(Δια ζώσης,  Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί μέσω εξετάσεων από Ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι 5€/ώρα κατάρτισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2108256865-6

2102116420

[email protected]

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.