ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Η Εταιρεία

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕ­ΥΣΗ ­ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Αλιβέρι), καλύπτοντας με τις υπάρχουσες δομές δύο από τις μεγαλύτερες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης, η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.


Έργα
E - Learning
Πελάτες
Banner SMS
Banner Newsletter