Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

info@e-plegma.gr

 • ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2023  Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος. Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση

 • Ανακοινώθηκε το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για εργαζομένους  στα πλαίσια της Δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», των

  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
   • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
   • ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
   • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕ­ΥΣΗ ­ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

   Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα ενώ ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.