ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ των Τραπεζών για την ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Επιχειρήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διοργανώνει, σε συνεργασία με την GLOCAL FINANCE, το επιχειρησιακό σεμινάριο με τίτλο: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ.

­

Το σεμινάριο θα περιέχει τέσσερεις (4) θεματικές ενότητες, η ανάπτυξη των οποίων θα γίνει από έμπειρα στελέχη της GLOCAL FINANCE, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση και αναδιάρθρωση του χρέους των επιχειρήσεων και στην διοίκηση αναστροφής αυτών (turnaround management).

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

  • Εξωτερικό περιβάλλον επιχείρησης
  • Θεσμικό Πλαίσιο
  • Στρατηγικές Αναστροφής & Διαχείρισης Χρέους
  • Μελέτη περίπτωσης (Case Study)

Μέσα στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον, η αναδιάρθρωση του χρέους και η διοίκηση αναστροφής της επιχειρήσης, αποτελλεί για τους μετόχους και τη διοίκηση κάθε επιχείρησης – δανειολήπτη αλλά και για τα πιστοτικά ιδρύματα τη σημαντικότερη προτεραιότητα στη καθημερινή της λειτουργία.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου: 320 €/άτομο
Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:

  1. Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 9:30 – 17:30
  2. Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015, 9:30 – 17:30

Τόπος υλοποίησης: Κωστή Παλαμά 6 – 8, 11141, Αθήνα

­Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκευτείτε την ιστοσελίδα του σεμιναρίου: debtmanagement.plegma.gr

ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2108256865-6, κα. Κλειώ Παπαδάκη ή κα. Ευαγγελία Κοτσίφη

­Email: plegma@plegma.gr

­