ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ανακοίνωσε την έναρξη της παραπάνω Δράσης, σκοπός της οποίας είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας 8.000 άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων ως 29 ετών, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.­

Η Δράση περιλαμβάνει:

Α. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε «εξειδικευμένες δεξιότητες» θέσεων εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού

Β. Πρακτική άσκηση / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 420 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις: α) ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (200 ώρες) και β) δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής (220 ώρες).

Γ. Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Δ. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Η Δράση έχει ωφελούμενους:

Α. Απόφοιτους Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών (1.100 συνολικά για όλη την Ελλάδα)

Β. Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών (6.900 συνολικά για όλη την Ελλάδα)

Η Δράση υλοποιείται:

Α. Το θεωρητικό μέρος της Κατάρτισης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Β. Η Πρακτική άσκηση της Κατάρτισης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό.

Ενδεικτικά αναφέρονται: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης λαμβάνουν Εκπαιδευτικό επίδομα:

Α. Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε 400 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Β. Επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε:

  • 2.058€ (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
  • 1.848 € ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σαν Κ­έντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, θα διοργανώσει Προγράμματα Κατάρτισης που οδηγούν στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων των συμμετεχόντων σε κάποια από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
  • Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
  • E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
  • Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
  • Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
  • Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
  • Τουριστικός Αντιπρόσωπος
­Ταυτόχρονα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την προσφορά θέσεων Πρακτικής άσκησης (οι οποίες δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη σχέση εργασίας).­