Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων Β’ Κύκλος

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για εργαζομένους  στα πλαίσια της Δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», των «Προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Το πρόγραμμα θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω Φορέων Πιστοποίησης.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα).

Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 5 €/ώρα κατάρτισης, δηλαδή 400€.
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί τόσο με δια ζώσης εκπαίδευση (12 ώρες κατάρτισης), όσο και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση(μέσω zoom) και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108256865.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.