Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων για την απόκτηση άδειας Security

kemea

Αναμένεται πρόγραμμα ανέργων, το οποίο θα χρηματοδοτεί 100% την εκπαίδευση και την πιστοποίηση για την απόκτηση Άδειας Security. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους 18 έως 50 ετών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης). 

Οι άνεργοι θα λάβουν :

  •      Εκπαιδευτικό επίδομα 525€ (5€/ώρα κατάρτισης x 105 ώρες)
  •      Απόκτηση Πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ & ΚΕΜΕΑ

  Απαραίτητη προϋπόθεση

  • Να έχουν κάρτα ανεργίας
  • Να είναι Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.