Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Facebook
Twitter

ΝΕΟ Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων

voucher εργαζομενων

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ η προκήρυξη νέου Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης για εργαζομένους  στα πλαίσια της Δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», των «Προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Το πρόγραμμα θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω Φορέων Πιστοποίησης.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα).

Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 5 €/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί τόσο με δια ζώσης εκπαίδευση (σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών), όσο και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

για να σας ενημερώσουμε ΑΜΕΣΑ μόλις προκηρυχθεί το πρόγραμμα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ