Πλέγμα ΚΔΒΜ

Banner Επιδοτούμενο εργαζόμενων

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαζόμενων

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαζομένων 80 ωρών.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος.
 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – green skills.”

Η δομή μας βρίσκεται στα Πατήσια κοντά στον σταθμό του Αγίου Ελευθέριου

  • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
  • Όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοίτους έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)

H παρακολούθηση  θα πραγματοποιηθεί και με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας(Δια ζώσης,  Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί μέσω εξετάσεων από Ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι 400€(5€/ώρα κατάρτισης).

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2108256865-6

2102116420

info@e-plegma.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας: Το (*) σημαίνει υποχρεωτικό πεδίο.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Όνοματεπώνυμο

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.
Scroll to Top