ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ενδοεπιχειρησιακά & Ανοικτά Σεμινάρια

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εστιάζει στη συγκεκριμένη επιχείρηση και τα πραγματικά προβλήματα, τους στόχους και τις ανάγκες της προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προσαρμοσμένος στην επιχείρηση τρόπος κατάρτισης.

Τα βασικά σεμινάρια ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο στελέχη ή ομάδες ανώτερων στελεχών μπορούν να εξετάσουν προβλήματα, να επιτύχουν τους στόχους της επιχείρησης και την ισορροπία μεταξύ των στόχων της επιχείρησης και των προσωπικών στόχων τους.

Τα σεμινάρια μπορούν να χρηματοδοτηπούν μέσω του προγράμματος 0,45 του ειδικού λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Επίσης υπάρχουν και ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις, για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στις σελίδες των ανακοινώσεων ή των νέων έργων.