ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Κατάρτιση Ανέργων

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης στη γενική και στην επαγγελματική εκπαίδευση, που καλύπτει όλα τα νομαρχιακά διαμερίσματα της Ελλάδας, στους τομείς:

 • Πληροφορικής
 • Οικονομία και Διοίκηση
 • Τουρισμός
 • Τεχνικά επαγγέλματα
 • Περιβάλλον
 • Υγεία και Πρόνοια

Ο οργανισμός μας, στα πλαίσια του 2ου και 3ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (1994-2006), έχει υλοποιήσει και υλοποιεί πολυάριθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και τις διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας όπως Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Β. & Ν. Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κρήτη. Τα επαγγελματικά προγράμματα είναι ταξινομημένα ως εξής:

 • Κοινοτικές πρωτοβουλίες
 • Προγράμματα Υπουργείου - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΣΕΚ)
 • Περιφερειακά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΠ)
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΟΤ, ΥΠΑΝ, …)
 • Προγράμματα κοινωνικού αποκλεισμού