ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Νέα Προγράμματα Voucher
­

Ανακοινώθηκε η έγκριση νέας σειράς ανέργων που δικαιούνται επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) τόσο για τις ηλικίες 18-24 ετών όσο και για τις ηλικίες 25-29 ετών. ­

­­­­

Αφορούν επιλαχόντες του προηγούμενου κύκλου που καλούνται να συμπληρώσουν θέσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενους επιτυχόντες.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης 80 ωρών120 ωρών για τις ηλικίες 18-24 ετών και απόφοιτους μέχρι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στις συγκεκριμένες Θεματολογίες που φαίνονται παρακάτω.
  • Πεντάμηνη απασχόληση σε αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης, η οποία θα ταιριάζει στα προσόντα και στις επιθυμίες σας, σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση, για την προετοιμασία της ένταξής σας στο νέο εργασιακό περιβάλλον

Οι καταρτιζόμενοι θα αποζημιωθούν με Εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα είναι ανάλογο των ωρών που θα παρακολουθήσουν και ενδεικτικά θα είναι περίπου:

Για τις ηλικίες 18-24Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ2.410 €
Για τις ηλικίες 18-24Για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης2.240 €
Για τις ηλικίες 25-29Για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ2.550 €
Για τις ηλικίες 25-29Για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης2.280 €

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης και έχει σχεδιάσει τα παρακάτω Προγράμματα Κατάρτισης.

Όσον αφορά τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:

Όσον αφορά τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Στην περίπτωση των αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης διαφοροποιείται από 80 ώρες για τις ηλικίες 25-29 σε 120 ώρες για τις ηλικίες 18-24.

Παρακάτω παρατίθενται οι επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προσφορά Θέσεων για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν από την ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. Περισσότερες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας το link στην δεξιά πλευρά του Πίνακα.

­

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΠΛΕΓΜΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. www.plegma.gr
 C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε www.cmtprooptiki.gr
 ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. www.proopsis.gr
 MENTORING A.E. www.mentoring.com.gr
 MAGNUM OPUS Ε.Π.Ε. www.magnum-opus.gr
 ARTIUS C.M.P. Ε.Π.Ε. www.artius.gr
 BAZAAR  A.E.B.E.
 www.bazaarsm.gr­