ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

­­­­Σκοπός Σεμιναρίου
Η εκπαίδευση αυτή είναι υποχρεωτική* και έχει σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Μετά την παργματοποίηση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. και αποκτούν την επίσημη βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.

­*Η εκπαίδευση είναι νομοθετική απαίτηση της Νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.π. οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β./8-10-2012 και του Καν. 852/2004)

­

­­Σε ποιούς απευθύνεται
Α. Σε άτομα που απασχολούνται ήδη σε επιχειρήσεις τροφίμων, υπεύθυνους επιχειρήσεων ή εργαζόμενους, σε εστιατόρια, καφετέριες, κυλικεία, snak-bar, σουβλατζίδικα, αρτοποιεία ή πρατήρια άρτου, περίπτερα και άλλα.

Β. Σε νεοεισερχόμενους στις επιχειρήσεις τροφίμων, είτε είναι νέοι επιχειρήματίες που θέλουν να ανοίξουν νέα επιχείρηση είτε είναι άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο των τροφίμων και της μαζικής εστίασης.

Κόστος Σεμιναρίου
Το κόστος του σεμιναρίου διαμορφώνεται στα 60 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. (σε 30 ερώ ανά άτομο).
Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.­

Διάρκεια
Η διαρκεια του σεμιναρίου είναι 10 εκπαιδευτικές ώρες, που πραγματοποιούνται σε 2 ημέρες.

Οι ημερομηνίες υλοποίησης είναι οι ακόλουθες:
02 & 04/03/2015     09 & 11/3/2015
16 & 18/3/2015    30/3 & 1/4/2015

­Πρωϊνές Ώρες: 09:00 - 13:30
Απογευματινές Ώρες: 16:00 - 20:30

­­Θέματα Σεμιναρίου

  ­
 • Στόχοι της εκπαίδευσης— Ρόλος του Ε.Φ.Ε.Τ.
 • ­Ευθύνες και Νομικές Υποχρεώσεις Τήρηση αρχείων
 • Κίνδυνοι τροφίμων Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα
 • Παραλαβή Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας
 • Υγιεινή του Προσωπικού
 • Αποθήκευση Τροφίμων
 • Καθαρισμός και Απολύμανση
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων
 • Μυοκτονία και Απεντόμωση
 • Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία
 • Ειδικές Απαιτήσεις  ανά κατηγορία επιχειρήσεων
­