ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΕΠΕΙΓΟΝ: VOUCHER 29-64

­­­­­Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), θα πρέπει να:

­­
  1. ­­­­Εισέλθετε στην ι­στοσελίδα ­voucher.gov.gr
  2. ­­Επιλέξετε στο πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» την ένδειξη «Δήλωση Διοικητικής Εμπειρίας»
  3. ­Καταχωρίσετε τον ΚΑΥΑΣ -Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής- (όπως προέκυψε από την αίτησή σας στη δράση), το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας
  4. ­Επιλέξετε κατά πόσον η εμπειρία / προϋπηρεσία που έχετε δηλώσει και για την οποία έχετε μοριοδοτηθεί σχετίζεται ή όχι με διοικητικό αντικείμενο
  5. ­­Ελέγξετε όλα τα στοιχεία στις καρτέλες και να επιλέξετε στο κάτω μέρος «Καταχώρηση»­

­Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 2116420 και 210 2116421.­