ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ενημέρωση
Ανακοινώσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ: VOUCHER 29-64
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων νέων από 18 έως 24 ετών.
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων από 29 έως 64 ετών.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Νέα Προγράμματα Voucher
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ
ΝΕΟ VOUCHER 29 - 64 2016
NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων νέων από 25 έως 29 ετών.
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ανέργων νέων έως 29 ετών: VOUCHER 2014
Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων & Επιχειρήσεων Εντός της Οικονομικής Κρίσης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ­ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ
Διεξαγωγή εξετάσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών (με το σύστημα Voucher)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ενημερωθείτε για τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια εργαζομένων (και μέσω ΛΑΕΚ 0,45%) που πρόκειται να ξεκινήσουν.
Συνεργασία ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ για την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου MODEVAL για την κατάρτιση ενηλίκων