ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
­­­­­ ­­
Κατάρτιση

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Κατάρτισης στα κάτωθι θεματικά πεδία:

  • Πληροφορική /Νέες Τεχνολογίες
  • Οικονομία /Διοίκηση
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Τεχνικά
  • Περιβάλλον
  • Τουρισμός
  • Υγεία – Πρόνοια
  • Παιδαγωγικά – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εστιάζει στη συγκεκριμένη επιχείρηση και τα πραγματικά προβλήματα, τους στόχους και τις ανάγκες της προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προσαρμοσμένος στην επιχείρηση τρόπος κατάρτισης.


Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης στη γενική και στην επαγγελματική εκπαίδευση, που καλύπτει όλα τα νομαρχιακά διαμερίσματα της Ελλάδας, στους τομείς:

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση σε Oracle: Από το 2001 είμαστε ένας από τους λίγους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα εγκεκριμένους για την υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Oracle.

Η πιστοποίηση  Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί ένα Υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές του. Η Πλέγμα Εκπαιδευτική παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών Basic I.T. (Standard) ή Cambridge International Diploma in IT skills.