Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανέργων και Εργαζόμενων

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 50.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 200 και 80 ωρών αντίστοιχα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος. Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  σε κλάδους υψηλής […]

Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανέργων και Εργαζόμενων Read More »