­ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ ­ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ­ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ: VOUCHER 29-64 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Εταιρεία

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Αλιβέρι), καλύπτοντας με τις υπάρχουσες δομές δύο από τις μεγαλύτερες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης, η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.


Έργα
E - Learning
Πελάτες
Banner SMS
Banner Newsletter